રહસ્યના આટાપાટા (Gujarati Edition) por Hardik Kaneriya

રહસ્યના આટાપાટા (Gujarati Edition) por Hardik Kaneriya

Titulo del libro : રહસ્યના આટાપાટા (Gujarati Edition)
Fecha de lanzamiento : December 23, 2018
Autor : Hardik Kaneriya
Número de páginas : 94

Descargue o lea el libro de રહસ્યના આટાપાટા (Gujarati Edition) de Hardik Kaneriya en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Hardik Kaneriya con રહસ્યના આટાપાટા (Gujarati Edition)

સ્કોટીશ લેખક રોબર્ટ લૂઈસ સ્ટીવન્સને લખેલી આ રહસ્યકથા એટલી અદ્ભુત છે કે તે છેક સુધી વાચકને જકડી રાખે છે. તેમાં રોમાંચ પણ છે અને રહસ્ય પણ... ઉપરાંત, વાર્તા દ્વારા માણસની ભીતરની એવી કડવી વાસ્તવિકતાનું નિરૂપણ થયું છે જે કોઈ પણ સમય માટે પ્રસ્તુત છે. આથી જ તો નવલકથા લખાયાના સવા સો વર્ષ પછી, આજે ય તે એકદમ સચોટ લાગે છે. વાર્તાના ગુજરાતી ભાવાનુવાદ વિશે કહું તો મૂળ કૃતિના રોમાંચને જાળવી રાખવા મેં કેટલીક જગ્યાએ છૂટછાટ લીધી છે. જોકે, તે જરૂરી હતું અને તેથી જ આપને “મર્ડરર્સ મર્ડર”, “કારસો” અને “ડૉક્ટર ડૂલિટલ” વાંચવાની જેવી મજા આવી હતી તેવી અને તેટલી જ મજા “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”નો ભાવાનુવાદ વાંચવામાં પણ આવશે.

Libros Relacionados